کاشان، آران و بیدگل، شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی، بلوار اصلی یک، فرعی چهارم 

© تمامی حقوق محفوظ است.